ආපහු කියව කියව
වැරදි හදනවට වඩා ලේසියි,
අලුතෙන්ම ලියන එක...
ජීවිතේ කියන්නේ
පොත් කබඩ් එකක්...
හරි පොත තෝරගෙන
හිතේ හැටියට ලියන්න..,
එක එක්කෙනාට
පොත් පෙරලන්නේ නැතිව..
ගිවිසුම් නැති හවුල් ව්‍යාපාර
ඉක්මනින් නැසෙනසුලුය..
නොපමාව
තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරම කරන්න...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...