පෝය ලබනකන් බලන් ඉන්නවට වඩා
අමාරුයි..
එදාට හඳ පායනකන් බලන් ඉන්න එක..
මං කොහොමත් ආදරේ කරේ හඳට මිසක් 
පෝයට නෙමෙයි..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...