හැමෝම කැමති වීරයට,

දුෂ්ටයට කවුරුත් කැමති නෑ.

කතාවේ රඟපාන උන් විතරක් නෙමෙයි,

බලන උනුත් එහෙමයි..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...