අන්තිම පේලියේ උන් අතර තියෙන සහෝදරකම්
ඉස්සරහා පේලියේ උන් අතර බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා මචං
මොකද ඒ පේලි දෙක අතරේ තවත් පේලි ගොඩක් තියෙනවා..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...