ජීවිතේ පහුකරගෙන ආපු සමහර දේවල් හරියට සොහොන් ගල් වගේ.... 
මතක සැමරුම් ඉතිරිවෙලා තිබුනට, මතක නෑ..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...