දැන් ප්‍රශ්න ගොඩකින් තැලිලා පොඩි වෙලා හිටියට,
ඉපදෙනකොට අපි අරන් ආවේ බඩගිණ්න විතරයි මචං..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...