මං ආසයි
අහසට හොරෙන්
හඳට යන්න

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...