අම්මට තාත්තට වඳින ගාථාව
අමතක
පොඩි එවුන්...
මෙඝා නාට්‍ය වල
තේමා ගීත
අපූරුවට
තාලයට
ගායනා කරන හැටි....

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...