ඊයේ හවස 
බස් එකේ යද්දි
මට හම්බුනා 
පට්ට කෑල්ලක්

දන්නවද.....

මම නිදාගත්තේ
එයත් එක්ක
...
ඇහැරුනේ උදේ අම්මා
කෑගහන සද්දෙට..

අද ඔෆිස් යන්නේ නැද්ද යකෝ...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...