පොඩි කාලේ 
ඔංචිලි පැදපු
චූ දාපු
පොරවගෙන නිදාගනිපු
කොනක එල්ලිලා රවුම් ගහපු
සුවඳටත් මම ආදරේ කරපු
තද උන වෙලාවට අම්මත් කියන...
..
..
අම්මගේ රෙද්ද

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.