මුහුදේ ඉඳලා

දැලට අහුවෙලා

බෝට්ටුවේ
ෆ්‍රිජ් එකේ ඉඳලා

ගොඩට ඇවිත්

හාබර් එකෙන්
ලොරියට ඇවිත්

ලොරියෙන්
ලෑල්ලට ඇවිත්

ලෑල්ලෙන්
ගෙදර ඇවිත්

හට්ටියේ ලුණු මිරිස් එක්ක
තැම්බිලා

පස්සේ තෙල් තාච්චියේ
බැදිලා

දීසියෙන්
මේසෙට ඇවිත්

පිඟානට එන
මා
ලු...

ගොඩ ජීවත්වෙන එකෙක් වතුරේ ගිලිලා මැරෙන එකත්.. වතුරේ ජීවත් වෙන එකෙක් ගොඩට ඇවිත් මැරෙන එකත් පුදුමාකාර දුකක්...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...