අවුලක් වෙලා පෝන් එකේ සේව් කරලා තිබ්බ නම්බර්ස් ටික මිසින්ග් වී ඇත...

පලවෙනි කෝල් එක බයෙන් අන්සර් කලේ....

හෙ..හෙලෝ.. අඩෝ කස්සා කොහේද ඉන්නේ...

හුහ්.... යාලුවෙක්...
නම්බර් එක සේව් කරගත්තා

දෙවනි එක ටිකක් බයෙන්

හෙලෝ.... කස්සා මොකෝ වෙන්නේ...

ඒත් යාලුවෙක් නම්බර් එක සේව් කරගත්තා..

පස්සේ ආයෙත් කෝල් එකක්... යාලුවෙක්ම වෙන්න ඇති...

මම ගත්තු ගමන්.. ඔව් මචං කියපන්.....

අනිත් පැත්තෙන්..
මම සීඊඕ, ඔහොමද පෝන් අන්ස්වර් කරන්නේ.... @#$#%^#%@

හුටා... O:)

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...