__මෙහෙම කාලෙකුත් තිබුනා

වෙනදාට වඩා ගොඩක් ප්‍රමාද උනත්
බලා ඉන්නේ මම ලෑලි බංකුව උඩ ඉඳගෙන
කාසි නැති සාක්කුවේ සීසන් එකත් ඔබාගෙන
කීයට හරි ඒවි කියලා හිතාගෙන

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...