__සුන්ඳර සැඳෑවකි

අහන් ඉන්න ආසයි නුඹේ දෑස කියන කතා
මගේ නෙතත් නුඹත් එක්ක හරි හරියට කතා
අහන් ඉන්න හිත පුරාම හීන ගෙනෙන කතා
කාටත් හොරෙන් මුමුණන්නද ආදරෙ ගැන කතා

කවුරුවත්ම නොයෙනා අර රේල් පාර දිගේ
ඇවිද යමුද හැඳෑවක තුරුලු වෙමින් ඔහේ
සිහින් පින්න වැටුනෝතින් දේදුන්නත් තියේ
පාට ගනිමු තරඟෙට අපි පුංචි එවුන් වගේ

උඩරට මැණිකෙත් හූ කිව්වේ නෝන්ඩියට වගේ
අපි දෙන්නව කවදාවත් දැකලම නෑ වගේ
රතු අහසින් සැන්ඳෑ ඉර බැස යන්නා වගේ
නොපෙනි ගියේ ගස්ස ගස්ස උජාරුවෙන් වගේ

පාළු කපන කුරුළු රෑන අද නිහඬයි වගේ
මලින් මලට යන ඹබරුත් ගෙදර ගිහින් වගේ
අපි එන බව කලින් ඉඳන් දැනන් උන්නා වගේ
පරිසරයම අද නිහඬයි කතා බහට අගෙයි

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...