ලෝකෙ වෙනස් කල චරිත කිහිපයක් තියෙනවා,
එහෙම කෙනෙක් වෙන්න නෙමෙයි, තමන්ගේ ලෝකෙ වෙනස් කල චරිතයක් වෙන්න උත්සාහ කරමු...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...