ගෙනාපු මුල්ම දවසේ
අත තියනකොටම

සුදු පාටට
ආවා..

ඉට පස්සේ
ටික ටික
වැඩිපුර මිරිකන්න
සිද්ද උනා..

ඊයේ ගත්තේ
කට ලඟින්ම අල්ලගේන
තදින්ම මිරිකලා..

අද උදේ ගත්තේ
අන්තිම කොන
කපලා...


අම්මේ....

දත් බෙහෙත් එක ඉවරායි....

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...