ආවොත් හොඳ ගානකට
දෙන්න උන් ඉන්නවා පෝලිමට
ජීවිතේ උනත් සින්න වෙනවා
රුපියල් සත වලට

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...