යාලුවොත් හරියට ෆේස්බුක් වගේ...

හිටපු හැටියේ,
update වෙනවා...
අලුත් features add වෙනවා..
තියෙන ඒවා remove වෙනවා...
deactivate වෙනවා...
Activate වෙනවා
etc...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...