ඉඳහිට හෝ ඔය හිතට
ආවොතින් මම හොරෙන්වත්...
ඇසුනොතින් මගේ හඬ
නුඹ දකින හීනෙකින්වත්...
සුපුරුදු මගේ සුවඳ
සුළඟවත් ගෙනාවොත්...
සමාව දෙනවා නේද මට
ආදරේ කරනවට තවත්...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...