මාර ආතල්
කාටත් හොරෙන්
ලව් කරනකොට....

පට්ට චාටර්
කෙල උනාම
තැන තැන කියවනකොට...

__
මේ වගේ..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...