ත්‍රිපිඨකය ග්‍රන්ථාරූඩ කලේ නැත්නම්.....
මේ වෙනකොට බුද්ධාගම හබක්....
මොකද
මේ වෙද්දි බුදු බණ ඉතිරිවෙලා තියෙන්නේ
පොත්වලම විතරයි...
ආගම ධර්මය රකින්නට යන පුද්ගලයන් විසින්ම
ආගම ධර්මය නසන කාලයයි මේ..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...