ඇඩ්‍රස් නැති කුඩු කන්ටේනර් වගේද...
නැති උන කැස්බෑවෝ...

අන්න නිව්ස්...

හදන්න දන්නේ නැත්නම්
රෙසිපිය රජවාසලෙන්...

අපි තමයි ඉතින්
ආසියාවෙ හෙන පොරවල්

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...