මගේ හිතට දුක නැතිවා නෙමෙයි
පසු තැවිලි අහසට වැඩි උසයි
නුඹට පිදු ආදරේ හෙටටත් එහෙමමයි
මොහොතකට වත් මගෙන් මිදෙනවා හෙම නෙමෙයි

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...