සඳේ නුඹ ඈත අහසේ සැඟවිලා
වලාකුලු ඇත නුඹේ දෑසත් වසා

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...