__ප්‍රමාදය.

ගූගල් දෙවියා එක්කත්
මල පනින්නේ
මේ වෙලාවට තමයි....

මොන විදියෙන් හෙව්වත්
මට දෙන්නෙම
අනිත් එවුන්
අප්ලෝඩ් කරපු
ඉමේජස් මනෙ...

චික්..

නැද්ද අළුත් මොනවත්....

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...