__දෙවන ලෝක යුද්දෙට දෙවෙනි නෑ.

දන්න සෙල්ලම්
ඔක්කෝම දාලා...
ලොකු සටනක්
කරලා...
හෙන සෙට් එකක්
මරලා දැම්මා....
.
එකෙක් වත්
සද්ද නෑ....

ඉතින්...

මම හිතුවේ
ගේම
මම දින්නා
කියලා....

කිසිම හැල හොල්මනක්
නෑ.......

පොඩි වෙලාවයි
ගියේ....

මෙන්න බොලේ
මේක
ආරංචි වෙලා.....

තවත්
සෙට් එකක්
ගේම ඉල්ලන්න
ඇවිත්....

දැන් ඉතින්........

නෙට් එකේ
පිහිට තමයි...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...