අවුරුද්දක් තිස්සේ බලාපොරොත්තුවෙන් ඉඳපු පාසැල් ක්‍රීඩා උලෙල මෙවරත් අවාසනාවන්ත ලෙස මගහැරුණි. වසරකට වතාවක් පාසැලතුල නිදහසේ සැරිසැරීමට, පරණ මිතුරන්, ගුරුවරුන් හමුවීමට ලැබෙන එකම අවස්ථාවද මෙයයි...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...