හිතාගත්තාට
වහලාම තියන්න
අදත් අමතක උනා
යතුර ගන්න
හැම එකාම ට්‍රයි
හොරෙන් රින්ගන්න
අහුමුලුවල
කුනු හොයන්න

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...