වියපත් වූ පසු

දැරිය නොහැකි බර ඇද්දෙමි දිවිය පුරාවට
හෙටක් ගැන අදහසක් නැත අද නින්දට යන මට
කොතරම් ගැරහුම් ලැබුනත් සමාජයෙන් මට
කිසි තරහක් නම් නෑ නුඹලා ගැන මට

වියපත් වෙලා මා සිටිනා ඉසව්වේ
ගොදුරක් සොයා දවසම සැරිසැරුවේ
බඩගින්නත් වදයක් ලෙස මට සිතුනේ
දෙවියන් වුවද නොබලති වියපත් අප දේසේ

අඹු දරුවන් රැක්කෙමි මම දිවි පුරාවට
ඇති හැකි ලෙසින් සෙත සැදුවෙමි ලක් මවට
මම සිටවූ පැල උස ගොස් අහස උසට
ගෙඩියක් කඩන් කන්නට වාරුව නැත මෙමට

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...