ලොකු ලොකු සතුන්
පැනගියා
*බල්ලන්ව
ගනන් නොගෙනම..

අන්න රෑ කෑමට
අල්ලගෙන හා පැටියෙක්
හෙම්බත්වී ගෙදර යන..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...