සසර මග
අසරණව
සොයයි
හිමි ගිය
මගට යන
කෙටිම මග

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...